Soalan Kerap Ditanya oleh IBO

Masukkan kata kunci anda:

PENDAFTARAN IBO

Anda mestilah seorang individu berusia 18 tahun dan ke atas dan ditaja oleh seorang IBO BE yang sedia ada. 

Ya, kami menerima bukan warganegara atau bukan pemastautin untuk mendaftar sebagai IBO BE di Malaysia.

KEMAS KINI PROFIL

E-mel dan alamat surat-menyurat boleh dikemas kini di [Profile] anda dengan mengklik ikon [Edit profile] di aplikasi BE2U atau melalui laman web BOS kami. 

Bagaimanapun, maklumat atau butiran lain seperti NRIC (Nombor Kad Pengenalan Pendaftaran Negara/nombor pasport, nombor akaun bank, MPay eh(ManagePay System – merujuk kepada item [H] di bawah) dan lain-lain, hanya boleh diubah dengan log masuk ke Sistem Sokongan Pelanggan (CSS) kami, meminta untuk perubahan dengan menyediakan dokumen sokongan seperti salinan NRIC/pasport, buku simpanan atau penyata bank, kad MPay dan lain-lain di https://bos.beintl.com/member/.

Sila ikuti langkah berikut:

Klik pada [Forget password]

Isikan [Username and Registered email]

Pilih [Submit]

Semak e-mel berdaftar anda untuk kata laluan lalai

Gunakan kata laluan lalai untuk log masuk dan ubah kata laluan baharu anda. 

BONUS & E-WALLET

a) Bonus akan dibayar dan dikreditkan ke dalam e-Wallet IBO atau MPay atau Akaun Bank peribadi IBO sahaja.

b) IBO harus membekalkan nama lengkap seperti dokumen rasmi dan memastikan maklumat perbankan yang diberikan adalah tepat untuk mengelakkan kegagalan pengeluaran. Sebarang nombor akaun bank yang salah atau nombor NRIC yang salah diberikan, anda akan dikenakan penalti sebanyak RM50.00/$25.00 untuk setiap transaksi.

c) Sekiranya anda mempunyai Kad MPay dan ingin mengemaskini butiran ke BE, sila bekalkan maklumat berikut:

  1. 4 digit pertama & 4 digit terakhir kad;
  2. Tarikh luput kad;
  3. Nombor telefon IBO dengan MPay MESTI sama dengan profil IBO di BE.

Anda boleh menyemak butiran bonus bulanan anda yang dikemas kini dengan log masuk ke https://bos.beintl.com/member/ dan lihat butiran bonus anda di bahagian “Bonus”, di bawah “Penyata Bonus”.

Biasanya terdapat 2 sebab: Sama ada
a) Bonus kurang daripada RM50.00/SGD20.00/BND50.00
b) Maklumat bank yang diberikan tidak lengkap atau tidak tepat.

Nama akaun bank, nombor Kad Pengenalan/pasport, mestilah sama seperti maklumat yang didaftarkan dengan BE.

Untuk IBO Malaysia, anda hanya boleh menambah eWallet anda melalui FPX. Manakala untuk IBO Singapura dan Brunei hanya boleh ditambah melalui Pindahan Bank.

a) Untuk IBO Malaysia (ID IBO bermula dengan “MY”), sila ikuti langkah-langkah seperti berikut:

Log Masuk ke BE2U/BOS

Klik pada [eWallet] dan klik [Top Up]

Masukkan ID IBO anda dan klik [Next]

Pilih Perbankan Dalam Talian [FPX]

Pilih bank pilihan anda

Masukkan jumlah

Klik [Proceed] dan kemudian [Submit] untuk melengkapkan proses tersebut 

Anda akan dapat melihat jumlah di dalam eWallet anda sebaik sahaja melengkapkan proses tersebut.

 

b) Bagi IBO Singapura dan Brunei (ID IBO bermula dengan SG atau BN), sila ikuti langkah-langkah berikut:
(Sila pastikan anda telah memasukkan jumlah top up yang diiinginkan ke BE International Marketing)
 

Log Masuk ke BE2U/BOS

Klik pada [eWallet] dan klik [Top Up]

Masukkan ID IBO anda dan klik [Next]

Pilih [Bank Transfer]

Lampirkan slip bank-in

Masukkan jumlah

Klik [Proceed] dan kemudian [Submit] untuk melengkapkan proses tersebut 

Anda akan dapat melihat jumlah di dalam eWallet anda dalam masa 1-3 hari bekerja selepas melengkapkan proses tersebut.

Nombor akaun bank ialah:
Untuk IBO Singapura:
BE International Marketing Pte. Lte Singapore
OCBC 712283464001 

Untuk IBO Brunei:
BE International Marketing (B) Sdn Bhd Brunei
Baiduri bank 0200110470153 

Sila ikuti langkah berikut:

Log Masuk ke BE2U/BOS